phone Tel.: 515 915 290 / E-mail: italie@forline.cz

Cestovní pojištění:

Pro Váš klid a pohodlí doporučujeme sjednat cestovní pojištění, které není zahrnuto v ceně zájezdu. Naším prostřednictvím lze sjednat 3 standardní varianty pojištění do limitu plnění 5 000 000 Kč/osobu. Umíme však zajistit i pojištění s vyšším pojistným plněním K10 (10 000 000 Kč) nebo K15 (15 000 000 Kč) na vyžádání v cestovní kanceláři.

POJIŠTĚNÍ K5 (komplet bez storna zájezdu) - 37 Kč / osoba / den

Tabulka tarifů a limitů pojistného plnění plnění do maximální výše:
Pojištění léčebných výloh a asistenčních služeb celkem 5 000 000 Kč
Pojištění léčebných výloh 5 000 000 Kč
Pojištění asistenčních služeb, repatriace pojištěného celkem, z toho: 5 000 000 Kč
   - zachraňovací náklady 1 500 000 Kč
   - náklady vzniklé zmeškáním veřejného dopravního prostředku 100 000 Kč
   - náklady na vyslání opatrovníka 100 000 Kč
   - náklady na předčasný návrat z pojištěné cesty 100 000 Kč
   - náklady na právní pomoc v zahraničí včetně jejího zprostředkování 100 000 Kč
   - náklady vzniklé ztrátou cestovních dokladů 100 000 Kč
   - odškodnění v případě zadržení pojištěného při únosu letadla nebo autobusu 100 000 Kč
   - zprostředkování finanční pomoci pojištěnému 100 000 Kč
Úrazové pojištění - smrt následkem úrazu 150 000 Kč
Úrazové pojištění - trvalé následky úrazu (od 10 %) 300 000 Kč
Úrazové pojištění - nemocniční odškodné (za 1 den) 300 Kč
Připojištění újmy na zdraví a věcech třetí osoby 3 000 000 Kč
Připojištění zavazadel - celkový limit plnění 20 000 Kč
Připojištění zavazadel - jedna věc max. 5 000 Kč

 

POJIŠTĚNÍ K5S (komplet se stornem zájezdu) - 41 Kč / osoba / den 

Tabulka tarifů a limitů pojistného plnění plnění do maximální výše:
Pojištění léčebných výloh a asistenčních služeb celkem 5 000 000 Kč
Pojištění léčebných výloh 5 000 000 Kč
Pojištění asistenčních služeb, repatriace pojištěného celkem, z toho: 5 000 000 Kč
   - zachraňovací náklady 1 500 000 Kč
   - náklady vzniklé zmeškáním veřejného dopravního prostředku 100 000 Kč
   - náklady na vyslání opatrovníka 100 000 Kč
   - náklady na předčasný návrat z pojištěné cesty 100 000 Kč
   - náklady na právní pomoc v zahraničí včetně jejího zprostředkování 100 000 Kč
   - náklady vzniklé ztrátou cestovních dokladů 100 000 Kč
   - odškodnění v případě zadržení pojištěného při únosu letadla nebo autobusu 100 000 Kč
   - zprostředkování finanční pomoci pojištěnému 100 000 Kč
   - náklady vzniklé zpožděním zavazadel 5 000 Kč
   - náklady vzniklé zpožděním letu 5 000 Kč
Úrazové pojištění - smrt následkem úrazu 150 000 Kč
Úrazové pojištění - trvalé následky úrazu (od 10 %) 300 000 Kč
Úrazové pojištění - nemocniční odškodné (za 1 den) 300 Kč
Připojištění újmy na zdraví a věcech třetí osoby 3 000 000 Kč
Připojištění zavazadel - celkový limit plnění 20 000 Kč
Připojištění zavazadel - jedna věc max. 5 000 Kč
Pojištění storna zájezdu, služeb – 80 % ze storno poplatků, max. 15 000 Kč
Pojištění nevyužité dovolené 15 000 Kč


Pojistná rizika a limity pojistného krytí K5 a K5S, více informací zde.

POJIŠTĚNÍ K5SA - 1 469 Kč / pobyt na 11 dní / až 5 osob

Každý další den, maximálně 31 dní celkem, 1 až 5 osob: + 99 Kč/den navíc.
Komplexní cestovní pojištění posádky vozidla včetně storna zájezdu a s asistenčními službami k vozidlu.

Tabulka tarifů a limitů pojistného plnění plnění do maximální výše:
Pojištění léčebných výloh a asistenčních služeb celkem 5 000 000 Kč
Pojištění léčebných výloh 5 000 000 Kč
Pojištění asistenčních služeb, repatriace pojištěného celkem, z toho 5 000 000 Kč
   - zachraňovací náklady 1 500 000 Kč  
   - náklady vzniklé zmeškáním veřejného dopravního prostředku 100 000 Kč
   - náklady na vyslání opatrovníka 100 000 Kč
   - náklady na předčasný návrat z pojištěné cesty 100 000 Kč
   - náklady na právní pomoc v zahraničí včetně jejího zprostředkování 100 000 Kč
   - náklady vzniklé ztrátou cestovních dokladů 100 000 Kč
   - odškodnění v případě zadržení pojištěného při únosu letadla nebo autobusu 100 000 Kč
   - zprostředkování finanční pomoci pojištěnému 100 000 Kč
Úrazové pojištění - smrt následkem úrazu 150 000 Kč
Úrazové pojištění - trvalé následky úrazu (od 10 %) 300 000 Kč
Úrazové pojištění - nemocniční odškodné (za 1 den) 300 Kč
Pojištění újmy na zdraví a věcech třetí osoby 3 000 000 Kč
Pojištění zavazadel - celkový limit plnění 20 000 Kč
Pojištění zavazadel - jedna věc max. 5 000 Kč
Pojištění stornovacích poplatků – 80 %, max. však do výše limitu (platí souhrnně na celou osádku vozidla) 50 000 Kč
Rozšířené asistenční služby „Auto+“- celkový limit (platí pro osobní
nebo užitkové vozidlo s nahlášenou RZ, registrované v ČR, max. 20 let staré, do 3500 kg
100 000 Kč
Telefonická pomoc nepřetržitě
Technická pomoc nepřetržitě
   - příjezd a odjezd mechanika k nepojízdnému vozidlu ano
   - silniční asistence po dobu max. 120 minut
   - odtah vozidla do servisu až do 100 km
   - uschování vozidla nelze-li ho předat do servisu až po dobu 5 dní
   - dovoz paliva v případě jeho nedostatku (při záměně odtah max. 50 km) palivo hradí pojištěný
Náhradní ubytování po dobu opravy nebo do doby repatriace max. 2 noci, 60 € / os. /noc
Přeprava v zahraničí v případě odtahu vozidla  
   - náhradní doprava (bus, vlak) do cíle pobytu, na nádraží či letiště NEBO 25 € / osoba
   - zapůjčení náhradního vozidla po dobu opravy (provoz hradí pojištěný) až na 5 dní
Repatriace vozidla do ČR (nelze-li ho zprovoznit do 48 hodin od nahlášení události) max. 4 000 km pro cestu tam i zpět celkem
 
Pojistná rizika a limity pojistného krytí K5SA, více informací zde.