phone Tel.: 515 915 290 / E-mail: italie@forline.cz

Cestovní pojištění:

Pro Váš klid a pohodlí doporučujeme sjednat cestovní pojištění, které není zahrnuto v ceně zájezdu. Naším prostřednictvím lze sjednat 2 varianty pojištění u pojišťovny UNIQA:

POJIŠTĚNÍ K5 (komplet bez storna zájezdu) - 37 Kč / osoba / den

Tabulka tarifů a limitů pojistného plnění plnění do maximální výše:
Pojištění léčebných výloh a asistenčních služeb celkem 5 000 000 Kč
Pojištění léčebných výloh 5 000 000 Kč
Pojištění asistenčních služeb, repatriace pojištěného celkem, z toho: 5 000 000 Kč
   - zachraňovací náklady 1 500 000 Kč
   - náklady vzniklé zmeškáním veřejného dopravního prostředku 100 000 Kč
   - náklady na vyslání opatrovníka 100 000 Kč
   - náklady na předčasný návrat z pojištěné cesty 100 000 Kč
   - náklady na právní pomoc v zahraničí včetně jejího zprostředkování 100 000 Kč
   - náklady vzniklé ztrátou cestovních dokladů 100 000 Kč
   - odškodnění v případě zadržení pojištěného při únosu letadla nebo autobusu 100 000 Kč
   - zprostředkování finanční pomoci pojištěnému 100 000 Kč
Úrazové pojištění - smrt následkem úrazu 150 000 Kč
Úrazové pojištění - trvalé následky úrazu (od 10 %) 300 000 Kč
Úrazové pojištění - nemocniční odškodné (za 1 den) 300 Kč
Připojištění újmy na zdraví a věcech třetí osoby 3 000 000 Kč
Připojištění zavazadel - celkový limit plnění 20 000 Kč
Připojištění zavazadel - jedna věc max. 5 000 Kč

 

POJIŠTĚNÍ K5S (komplet se stornem zájezdu) - 41 Kč / osoba / den 

Tabulka tarifů a limitů pojistného plnění plnění do maximální výše:
Pojištění léčebných výloh a asistenčních služeb celkem 5 000 000 Kč
Pojištění léčebných výloh 5 000 000 Kč
Pojištění asistenčních služeb, repatriace pojištěného celkem, z toho: 5 000 000 Kč
   - zachraňovací náklady 1 500 000 Kč
   - náklady vzniklé zmeškáním veřejného dopravního prostředku 100 000 Kč
   - náklady na vyslání opatrovníka 100 000 Kč
   - náklady na předčasný návrat z pojištěné cesty 100 000 Kč
   - náklady na právní pomoc v zahraničí včetně jejího zprostředkování 100 000 Kč
   - náklady vzniklé ztrátou cestovních dokladů 100 000 Kč
   - odškodnění v případě zadržení pojištěného při únosu letadla nebo autobusu 100 000 Kč
   - zprostředkování finanční pomoci pojištěnému 100 000 Kč
   - náklady vzniklé zpožděním zavazadel 5 000 Kč
   - náklady vzniklé zpožděním letu 5 000 Kč
Úrazové pojištění - smrt následkem úrazu 150 000 Kč
Úrazové pojištění - trvalé následky úrazu (od 10 %) 300 000 Kč
Úrazové pojištění - nemocniční odškodné (za 1 den) 300 Kč
Připojištění újmy na zdraví a věcech třetí osoby 3 000 000 Kč
Připojištění zavazadel - celkový limit plnění 20 000 Kč
Připojištění zavazadel - jedna věc max. 5 000 Kč
Pojištění storna zájezdu, služeb – 80 % ze storno poplatků, max. 15 000 Kč
Pojištění nevyužité dovolené 15 000 Kč