phone Tel.: 515 915 290 / E-mail: italie@forline.cz

Pojištění

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ LÉČEBNÝCH VÝLOH A STORNA

V ceně zájezdu není zahrnuto žádné cestovní pojištění. Pro Váš klid a pohodlí doporučujeme využít naším prostřednictvím nabídky pojišťovny UNIQA. Nabízíme Vám tyto 2 druhy pojištění:

POJIŠTĚNÍ BASIC L5 – 17 KČ / OSOBA / DEN

Předmět plnění: plnění do maximální výše:
pojištění léčebných výloh a asistenčních služeb celkem 5 000 000 Kč
pojištění léčebných výloh 5 000 000 Kč
pojištění asistenčních služeb, repatriace pojištěného celkem 5 000 000 Kč
- zachraňovací náklady 1 500 000 Kč
- náklady na vyslání opatrovníka 100 000 Kč
- náklady na předčasný návrat z pojištěné cesty 100 000 Kč
- náklady vzniklé zmeškáním veřejného dopravního prostředku 100 000 Kč
- náklady na právní pomoc v zahraničí včetně jejího zprostředkování 100 000 Kč
- náklady vzniklé ztrátou cestovních dokladů 100 000 Kč
- odškodnění v případě zadržení pojištěného při únosu letadla nebo busu 100 000 Kč
- zprostředkování finanční pomoci pojištěnému 100 000 Kč
- náklady vzniklé zpožděním zavazadel -
- náklady vzniklé zpožděním letu -

 

POJIŠTĚNÍ BASIC K5S – 32 KČ / OSOBA / DEN

Předmět plnění: plnění do maximální výše:
pojištění léčebných výloh a asistenčních služeb celkem 5 000 000 Kč
pojištění léčebných výloh 5 000 000 Kč
pojištění asistenčních služeb, repatriace pojištěného celkem 5 000 000 Kč
- zachraňovací náklady 1 500 000 Kč
- náklady na vyslání opatrovníka 100 000 Kč
- náklady na předčasný návrat z pojištěné cesty 100 000 Kč
- náklady vzniklé zmeškáním veřejného dopravního prostředku 100 000 Kč
- náklady na právní pomoc v zahraničí včetně jejího zprostředkování 100 000 Kč
- náklady vzniklé ztrátou cestovních dokladů 100 000 Kč
- odškodnění v případě zadržení pojištěného při únosu letadla nebo busu 100 000 Kč
- zprostředkování finanční pomoci pojištěnému 100 000 Kč
- náklady vzniklé zpožděním zavazadel 5 000 Kč
- náklady vzniklé zpožděním letu 5 000 Kč
úrazové pojištění – smrt následkem úrazu 150 000 Kč
úrazové pojištění – trvalé následky úrazu (od 10 %) 300 000 Kč
úrazové pojištění – nemocniční odškodné (za 1 den) 300 Kč
pojištění odpovědnosti za škodu na zdraví a věci třetí osoby 1 000 000 Kč
pojištění zavazadel – celkový limit plnění 15 000 Kč
– jedna věc max. 5 000 Kč
pojištění storna zájezdu, služeb – 80 % ze storno poplatků, max. 15 000 Kč
pojištění nevyužité dovolené 15 000 Kč

 

Pojištění lze sjednat pro osoby bez omezení věku. Pojištění se vztahuje pouze na turistické cesty a cesty za účelem zimních sportů. Smluvní vztah vzniká přímo mezi pojišťovnou a pojištěným, cestovní kancelář funguje pouze jako zprostředkovatel. To také znamená, že případnou pojistnou událost řeší pojištěný přímo s pojišťovnou. Pojištěný má povinnost řídit se všeobecnými pojistnými podmínkami pro cestovní pojištění UNIQA a po návratu do ČR oznámit případnou pojistnou událost na adresu: UNIQA pojišťovna a.s., odbor likvidace škod pojištěných osob, Bělohorská 19, 160 12 Praha 6. 

Pokud na dovolenou cestujete vlastním vozem, doporučujeme Vám sjednat si pojištění UNIQA tarif K5SA = kompletní cestovní pojištění posádky automobilu včetně storna zájezdu (shodné jako tarif K5S) a s asistenčními službami k vozidlu. Paušální sazba na dobu 11 dní pro celou osádku osobního vozidla (pro 1-5 osob) za 1 039 Kč / pobyt!

Podrobnější informace žádejte v cestovní kanceláři.